Magyar
* LEGÚJABB *
Eggyüttmûködés
Maria Stader
Géza Anda
D. Fischer-Dieskau
Yehudi Menuhin
Cikkek és vélemények

Politikai környezet

 
 

 


Utazáson Ferenc FricsayvalAz az ideális, ha karmester  és szólista egy egész sorozatban mûködnek együtt, ha például együtt utaznak valahová, ahol van elég idô megtudni, mit szeretne a másik, s így rájönni közös gondolataikra is. E szerencsém volt Ferenc Fricsay-al.  Az 1961-i utazás, Németországon keresztül Kopenhágába, Londonba és Párizsba, mindig mint inspiráló zenei és emberi tapasz-talat fog megmaradni emlékemben. Ez nem csak a teljes egyetértés volt azokról a mûvekrôl amiket játszottam, hanem az is, hogy pontosan megismerhettem azt a különleges módszert, amivel Friscay minden más partitúrához is hozzáállt. Minden mûvet emberi megragadottsággal élt át, úgy minden emberi összeomlást, vigaszt, örömet és szenvedést: fantáziájában minden a  legfinomabb egységgé fonódott össze a zene folyamatában. Úgy tûnt, mintha életében más irodalomra ném is lett volna szükség: oly irodalmi-dramatikai értelemben élte át a zenét.

Mikor egyszer beszélt Dvorák “Újvilág”-szimfóniájáról, leírt egy vizionális jelenetet, ahogy a bevándorlók beérnek New York-ba, ahogy közelednek az “igért földhöz”, s ahogy kétségbe esésük, megrázó tapasztalatuk után újra reménykedhetnek. Érezhetô volt, hogy ez a drama-tizálo képessége mennyire hatott a közönségre. Csak akkor tudott megynugodni, ha az ô általa vezényelt zene elképzelései hangzásának pontosan megfelelt, csak akkor tudott fellob-banni az az elektrizáló szikra, amelyet a hallgatók szívében ô keltett – a szikra, melyet csak a zene hozhat elô. Nem csoda, hogy csodálatos opera-karmester volt: hiszen csupán drámai szempontból fogta fel a zenét.

Ezek az emlékek életem legboldogabb pillanataihoz tartoznak.
                                                                                                    Sir Yehudi Menuhin
             

Zenepélda    "Tchaikovsky  Violin  Konzert

                                         

        

web dobay