Magyar
* LEGÚJABB *
Eggyüttmûködés
Cikkek és vélemények
Müvészi akadémia
Ház az gyermekfaluban
 
Politikai környezet
 
 
 

Fricsay Ferenc - társaság


           Interview

            (Csak németül hallhato)
Deutschlandradio Kultur
(Georg Gruber) 
Zum 100. Geburtstag von Ferenc Fricsay
Interview mit Prof. Lutz v. Pufendorf
(Gründer der Fricsay - Gesellschaft)

Fricsay zenei öröksége Lutz von Pufendorf-ot, a Fricsay társaság elnökét, éveken keresztül mindig nagyon elragadta. Pufendorf gondosan tanulmányozta Fricsay zenei alkotásait és mûveit, hogy mennél többet tudhasson meg életérôl és személységérôl. Minél jobban foglalkozott a részletekkel, annál nagyobb volt benne az elragadtatás és a motiváció, így ô Fricsay özve-gyéhez, Silvia Göhner-Fricsay-hoz fordult.

Pufendorf ihletes beállítottsága és enthuziazmusa nagy benyomást keltett Fricsay özvegyében, aki errefel megadta neki a lehetôséget szémélyes anyagok megtekintéséhez. Tôle tudott meg Pufendorf sokmindent valamennyi zenei élményrôl, Fricsay személyes környezetérôl és fôként részleteket az elôadásairól. Így Pufendorf-nak nem csak távoli betekintése volt a zenei örök-ségbe, hanem Silvia Göhner-Fricsay-al való személyes kapcsolata által széles látókörû tudatot szerzett Fricsay-ról mint magánember, mint mûvész, valamint otthonáról és baráti körérôl. Egy egyszeri ismerettség, barátság keletkezett így.

Silvia Göhner-Fricsay segítô kezet nyújtott Pufendorf-nak és támogatta szándékát, a Fricsay
Ferenc - társaságot megalapítani, ami 1974 novemberében történt.

Az intézet vezetô gondolata és feladata:

Intézetünk feladata elsô sorban az legyen, hogy Fricsay életmûvét a jövô zenei történel-mében mint pedagógiai lekötelezettséget életben tartsa. 

E gondolatnak Lutz von Pufendorf több mint eleget tett. Az ô érdeme, hogy mai napig Fricsay zenei teljesítménye egy széles közönség számára jelen maradt. Pufendorf bevetése és hatá- rozottsága által a Deutsche Grammophon Gesellschaft hanglemezgyár éveken keresztül egyre újabb „elfelejtett felvételeket“ ill. „élô elôadási felvételeket“ vetett a piacra, majd valamennyi újra kiadást. 


web dobay